Παρακολούθηση Κύησης

Μαιευτική Παρακολούθηση

Η κύηση και ο τοκέτος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζώης μίας γυναίκας που επιθυμεί να τεκνοποιήσει και η εμπειρία αυτή παραμένει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Έχοντας συναίσθηση αυτού του σημαντικού γεγονότος και με αίσθημα ευθήνης, προσφέρουμε μια υποστηρικτική παρακολούθηση με επίκεντρο την μέλλουσα μητέρα βασισμένη σε σύγχρονες και ενημερώμενες μαιευτικές μεθόδους. 

Με την πολυετή εμπειρία σε μεγάλα μαιευτικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου, πέραν των φυσιολογικών και χαμηλού κινδύνου κυήσεων, είμαστε καταρτισμένοι και έτοιμοι να αναλάβουμε την παρακολούθηση κυήσεων υψηλού κινδύνου καθώς και την διεκπεραίωση περίπλοκων τοκετών όπως φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή (VBAC), φυσιολογικός τοκετός δίδυμου κύησης και τοκετός με ισχυακή προβολή.