Ενημέρωση

Κύηση Υψηλού Κινδύνου

Περίδεση Τραχήλου

Η περίδεση συστήνεται εάν έχετε: Το ράμμα συνήθως εισάγεται μέσω του κόλπου με ραχιαία αναισθησία μεταξύ 12 και 24 εβδομάδων κύησης. Θα χρειαστεί να αφαιρεθεί