Τί είναι η Ενδομητρίωση;

Μια συχνή καλοήθης πάθηση

Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που χαρακτηρίζεται από την έκτοπη ανάπτυξη των κυττάρων του ενδομητρίου σε διάφορους ιστούς του σώματος αλλά κυρίως στην πύελο (ωοθήκες, σάλπιγγες, ουροδόχο κύστη, έντερο). Μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτιολογία της, αλλά γνωρίζουμε οτι είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις ορμόνες.

Υπολογίζεται ότι επηρεάζει 1 στις 10 γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία και έως 1 στις 2 γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας.

Είναι μια καλοήθης (μη καρκινική) κατάσταση. Η ενδομητρίωση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των γυναικών καθώς μπορεί να έχει σωματικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες.

Κατά μέσο όρο η διάγνωση της ενδομητρίωσης καθυστερεί κατά 7,5 χρόνια από την έναρξη των συμπτωμάτων διότι πολλά από τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης αποδίδονται στην έμμηνο ρύση και αγνοούνται τόσο από τις ίδιες τισ γυναίκες όσο και από τους γυναικολόγους.

We are constantly improving our environment and interior, so it could be pleasant, and easily accessible for patients of all ages. We also provide home examinations and regular visits, in case you have any difficulty visiting us.